top of page

Algemene Voorwaarden RK Digital Works

Laatst bijgewerkt: 24-1-2024

Welkom bij RK Digital Works! Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een juridische overeenkomst tussen u en RK Digital Works met betrekking tot uw gebruik van de website https://www.rldigitalworks.nl (hierna te noemen "de website"). Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

  1. Gebruiksrechten

a. Toegestaan Gebruik: U mag de website gebruiken voor legitieme doeleinden, zoals het verkrijgen van informatie over RK Digital Works en haar diensten.

b. Beperkingen: U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor enig onwettig, schadelijk, intimiderend, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk, discriminerend, inbreukmakend of anderszins ongepast doel.

   2. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audioclips en software, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van RK Digital Works of derden. U mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken maken of enig deel ervan gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RK Digital Works.

  3. Disclaimers

a. Inhoud: De inhoud op de website wordt verstrekt zoals deze is en zonder enige garanties. RK Digital Works geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de website.

b. Gebruik op eigen risico: U gebruikt de website op eigen risico. RK Digital Works is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, schade aan computerapparatuur of andere eigendommen.

  4. Wijzigingen

RK Digital Works behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de inhoud van de website, evenals deze Voorwaarden, te wijzigen, bij te werken of te beëindigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze Voorwaarden te controleren voor eventuele wijzigingen.

  5. Links naar Derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. RK Digital Works is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of beleid van derden. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

  6. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Nederland]. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [Nederland].

Neem voor vragen over deze Voorwaarden contact met ons op via [Contact formulier]. Bedankt voor uw begrip en naleving van deze Algemene Voorwaarden tijdens uw gebruik van de RK Digital Works-website.

Algemene voorwaarden

bottom of page